Prihlásenie

Košík

Obklady-Dlažby » Obklady a dlažba OPOCZNO

Pri nákupe 15m2 dlažby alebo obkladov z kategorie Dlažba Vám zašleme Lepidlo BFK 03 ZADARMO!!!

Obklady a dlažba OPOCZNO

Viac ako 125 rokov tradície

Začiatky keramických závodov OPOCZNO siahajú do roku 1883, keď Jan Dziewulski a bratia Józef a Wladyslaw Lange uviedli do prevádzky prvú fabriku na ulici Staromiejska v Opoczne. Najprv sa tu vyrábala červená tehla a iné keramické výrobky, potom kameninové dlažby.

Keramické obkladové prvky sa od počiatku tešili veľkému uznaniu, potvrdením čoho boli mnohé ocenenia, ktoré dostali v tedajšej dobe. Okrem iného: rok 1897 – Zlatá medaila na výstave v Kyjeve, 1900 – Veľká strieborná medaila na Svetovej výstave v Paríži, 1903 – Zlatá medaila v Bruseli, 1909 – Zlatá medaila na výstave v Jekaterinoslavi.

Dynamický rozvoj spoločnosti pretrval do vypuknutia 1.svetovej vojny. Výroba bola opäť zahájená až v roku 1924. Začali sa nové investície a vďaka prestavbe opočenskej fabriky a potom výstavbe novej, výroba keramických obkladových prvkov sa postupne zvyšovala. Tento rast prerušila zhoršujúca sa situácia na trhu. Do II. svetovej vojny fabriky v Opoczne prechádzali dobrým a zlým stavom. Po dobu vojny výroba nebola zastavená. Za okupácie sa tu vyrábali hlavne ohňovzdorné výrobky, obkladačky, kyselinovzdorný klinker a v menšom kameninové obklady.

27. októbra 1945 začal proces znárodňovania. V súvislosti s tým, Towarzystwo Akcyjne Zakladów Ceramicznych „Dziewulski i Lange“ bolo podriadené dočasnému štátnemu predstavenstvu a dostalo nový názov: Fabryka Wyrobów Terakotowych OPOCZNO.

14. marca 1950 bola spoločnosť úplne znárodnená a stala sa samostatným podnikom s názvom Opoczynske Zaklady Plytek Kamionkowych v Opoczne.

50., 60., a 70. roky boli pre Opoczno obdobím rozkvetu, nových investícií a modernizácie doterajších závodov. V roku 1958 bol ukončený ďalší závod, č. 3 (dnešný názov Slask). V 60. rokoch tento závod vyrobil podstatne viac, než bolo plánované. V 70. rokoch boli zavedené zmeny v technológii glazovania a pálenia obkladových prvkov.

80. roky priniesli OPOCZNU mnoho nových energiu šetriacich technológií a zariadení umožňujúcich výrobu moderných výrobkov. Bola dokončená výstavba závodu č. 4 (dnešný názov Pomorze) a zavedené nové riešenia podstatne znížili prácnosť a nákladovosť výrobných postupov.

Ďalšie investície boli zahájené začiatkom 90.rokov. V roku 1993 keramický obklad typu „Opal“ dostal znak Teraz Polska. Medzi najväčšie úspechy ZZPC OPOCZNO patrí Zlatá soška Lídra poľského biznisu v roku 1998 Business Centre Club.

Koncom 90. rokov dochádza v spoločnosti ku zmenám. V októbri 1998 bola zahájená prvá etapa privatizácie opočenského podniku v správe Fondu národného majetku.

Prelomom v histórii spoločnosti bol rok 2000, kedy bol podnik kompletne sprivatizovaný. Súčasne bola zahájená prevádzka v najmodernejšom Poľskom výrobnom závode č.6 – „Mazoswsze“. Otvorenie závodu sa konalo za účasti vtedajšieho prezidenta Poľska Aleksandra Kwaśniewskeho.

V roku 2003 spoločnosť získala novú vizuálnu identifikáciu a predovšetkým nové omladené logo. Súčasne bola otvorená nová kancelária OPOCZNO S.A. vo Varšave.

Proces úplnej privatizácie bol ukončený v roku 2004, kedy sa väčšinovým akcionárom s 99% podielom stala spoločnosť Credit Suisse First Boston Ceramic Partners S.á.r.l.  19. januára 2005 Dozorná rada spoločnosti prijala projekt uvedenia akcií OPOCZNO S.A. na verejný trh. Burzový debut sa uskutočnil 24. júna 2005. O 10:00 hodine sa konalo prvé kótovanie akcií spoločnosti OPOCZNO S.A. v histórii.

Roky 2005 – 2006 to sú podľa OPOCZNO S.A. obdobím investícií v zahraničí. V roku 2005 spoločnosť kúpila väčšinový balík akcií litovskej spoločnosti JSC „Dvarcioniu Keramika“. V roku 2006 boli registrované spoločnosti s ručením obmedzeným – jedna „Opoczno Ukraina“ so sídlom v Kyjeve a druhá „Opoczno (Rus)“ so sídlom v Moskve, ktorého 100% vlastníkom je OPOCZNO S.A.

Začiatkom roku 2007 48,42% akcií OPOCZNO S.A. bolo prevedené na kapitálovú skupinu Cersanit, v dôsledku čoho sa obe spoločnosti spojili. 23. mája 2008 Okresný súd v Kielciach zapísal v registri podnikateľov Tuzemského súdneho registra zlúčením Cersanitu s OPOCZNOM.

Značka OPOCZNO so svojou 125 ročnou tradíciou pôsobí na trhu nepretržite a svojím zákazníkom dodáva nové inšpirácie v utváraní interiérov.

+421 948 998 339
Volejte 8:00 - 17:00 hodin

Paradyz Opoczno Cersanit Rako Marazzi Baldocer

Lacneobklady.eu | Kontaktný formulár | Zaujímavé odkazy | Tvorba internetových obchodů

Obklady-Dlažby  |  E-shop  |  Obchodné podmienky  |  Doprava  |  Kontakt  |  Blog